وحید کاظمی نژاد

خورنا: کاظمی نژاد گفت: هدف تیم شاهین ندسا برای سال آینده، کسب عنوان قهرمانی و سعود به لیگ دسته سوم کشور است. وحید کاظمی نژاد مدیر عامل باشگاه شاهین ندسا ماهشهر در خصوص عملکرد تیم شاهین در فصل 91-92 در گفتگو با خبرنگار خورنا اظهار داشت: امسال سال خوبی برای باشگاه شاهین ندسا بود…
خورنا: کاظمی نژاد: تهذیبی هدیه ارزشمندی از سوی گرشاسبی به ورزش ماهشهر است. وحید کاظمی نژاد دبیر هیئت ورزش های همگانی ماهشهر در گفتگو با خبرنگار خورنا بیان داشت: هیئت ورزش های همگانی ماهشهر در سال 91 با توجه به حمایت های مسئولین منطقه ماهشهر و همچنین حمید سالمی پیشکسوت ورزش خوزستان و رئیس…