وجود اورانیوم در هوای اهواز

خورنا: اهوازی ها با شروع بارش های پاییزی روزهای سختی را تجربه کردند؛ با بارش اولین باران، بیشتر آنها دچار مشکلات تنفسی شدند و کار برخی هم به بیمارستان کشید. به گزارش خبرآنلاین، در روزهای اول، علت این مشکل باران اسیدی اعلام شد، اما در حالیکه به نظر می رسید دیگر مشکل حل شده…