وبلاگ

خورنا: وبلاگ مرد آبادانی نوشت: وقوع فاجعهء هفتم تیر و  شهادت شهید مظلوم آیت الله بهشتی و هفتاد و دو تن از یاران امام همه را شوکه کرده بود. خصوصاً اونهایی که آقای…