وایبر چیست

37
خورنا: بايد كامپيوترها و موبايل‌ها را مثل كوهي روي همديگر بچينيم و شبيه به عمليات امحاي مواد مخدر بسوزانيم. اين نظر بعضي از كساني است كه از تكنولوژي فرار مي‌كنند و نمي‌خواهند آن را به رسميت بشناسند. ايرانيان سال…