واکنش کمال تبریزی به انتقادات

37
خورنا: كمال تبريزي گفت: قهرمان اصلی سریال که نقش مهم و موثری در نهضت خرداد و همراهی با روحانیت و امام دارد،‌ از همین خانواده بختیاری است انتقادات صورت گرفته از سرزمین کهن کارگردان این سریال را به واکنش واداشت…