واکنش کمال تبریزی به انتقادات

خورنا: كمال تبريزي گفت: قهرمان اصلی سریال که نقش مهم و موثری در نهضت خرداد و همراهی با روحانیت و امام دارد،‌ از همین خانواده بختیاری است انتقادات صورت گرفته از سرزمین کهن کارگردان این سریال را به واکنش واداشت کمال تبریزی در یادداشتی که در پاسخ به انتقادات از سرزمین کهن منتشر کرده است با ابراز احترام به نقش…