واکنش رئیس مجمع نمایندگان خوزستان به اظارات علی مطهری

دارایی اندیمشک
خورنا صید عیسی دارایی نماینده مردم اندیمشک در گفتگو با رهیاب در خصوص توهین مجدد نشریه فرانسوی به پیامبر اسلام اظهار داشت: اینها دشمنان دین ما هستند و…