واکنش رئیس مجمع نمایندگان خوزستان به اظارات علی مطهری

خورنا صید عیسی دارایی نماینده مردم اندیمشک در گفتگو با رهیاب در خصوص توهین مجدد نشریه فرانسوی به پیامبر اسلام اظهار داشت: اینها دشمنان دین ما هستند و لحظه ای هم بدون توطئه علیه ما سپری نمی کنند آنها می خواهند با این توهین ها حساسیت مسلمانان را چک کنند همه باید واکنش خوبی نشان دهند دشمن می خواهد حساسیت مسلمانان را نسبت به…