واژگونی خودرو پیكان در آزاد راه اندیمشك – پل زال

خورنا : به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان اندیمشک علی رضا محمودی رییس فوریتهای پزشکی گفت:مصدومین حادثه توسط فوریت های پزشکی اندیمشک به بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک انتقال یافتند. محمودی افزود:مصدومین حادثه در بیمارستان تحت مداوا هستند و حال آنان مساعد گزارش شده است. علت حادثه در دست بررسی است.