وانت

37
خورنا: معاونت نوسازی حمل و نقل ستاد سوخت کشور از وام 10 میلیون تومانی با نرخ 15 درصد برای طرح جایگزینی وانت فرسوده به وانت و طرح جایگزینی خودروی سواری فرسوده به وانت شرکت زامیاد و بهمن…