وام 50 میلیونی برای زوج ها

خورنا: طبق مصوبه شورای پول و تسهیلات 50 میلیون تومانی مسکن تنها به زوج‌هایی که از 17 دی‌ماه (دیروز) ازدواج کنند تعلق می‌گیرد و 1.6 میلیون زوج جوانی که از سال گذشته تا این تاریخ ازدواج کردند، غایبان مصوبه‌‌اند. روز گذشته شورای پول و اعتبار در اقدامی حمایتی و به منظور رونق بازار مسکن 50 میلیون تسهیلات مسکن برای…