وام مسکن چقدر شد؟

خورنا: با تصویب شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات مسکن برای زوج‌هایی که از امروز ازدواج کنند ۵۰ میلیون تومان و تسهیلات ساخت و خرید مسکن صرفا از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به مبلغ ۳۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از بانک مرکزی پیرو اطلاع…