وام مسکن مهر 20 ساله

خورنا: علی نیکزاد در حاشیه افتتاح مسکن مهر بروجرد، افزود: تا قبل از سال 89 وام مسکن مهر 12 درصد بوده است اما دکتر احمدی نژاد در سمنان مصوب کرد که همه وام‎های مسکن مهر به 4، 7 ، 9 درصد برسد. وی اظهار کرد: بخشنامه این امر توسط رییس جمهوری به…