وام خرید لوازم خانگی خوزستان

خورنا: باحضور مدیرکل،مدیران،روسای شعب بانک مهراقتصاد استان خوزستان وعاملین فروش محصولات اسنوا استان خوزستان ،فرآيند اجرايي جشنواره سراسري خريد طلايي اسنوا دراین استان معرفي شد. درسال حماسه سياسي وحماسه اقتصادي،درراستاي اعتلاي فرهنگ حمايت ازتوليدات كشورعزيزمان ايران،گروه سرمايه گذاري انتخاب بعنوان بزرگترين توليد كننده لوازم خانگي ايران،كامل ترين سبد كالارابا همكاري بانك مهراقتصاداستان خوزستان ،با مقرون بصرفه ترين و…