وام بازنشسته ها

37
خورنا: مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور از واریز وام 20 میلیون ریالی به حساب 80 هزار بازنشسته کشوری از امشب خبر داد.به گزارش روز چهارشنبه اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، ˈایراندخت…