وام بازنشسته ها

خورنا: مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور از واریز وام 20 میلیون ریالی به حساب 80 هزار بازنشسته کشوری از امشب خبر داد.به گزارش روز چهارشنبه اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، ˈایراندخت عطاریانˈ گفت : این میزان وام با کارمزد 4 درصد و اقساط 36 ماهه به حساب بانکی بازنشستگان واجد شرایط…