والیبال استان خوزستان

خورنا: رئیس هیئت والیبال استان خوزستان گفت: دو والیبالیست خوزستانی تیم امید والیبال استان به اردوی تیم زیر 23 سال ایران دعوت شدند. در جریان مسابقات دسته سه والیبال کشور که در شاهرود برگزار شد حسین قنبری و مهدی باصری از خوزستان به تیم ملی امید والیبال استان دعوت شدند. وی با بیان اینکه تیم امید خوزستان نیز در این مسابقات…