واریز

37
خورنا: چهارمین یارانه دولت یازدهم از بامداد چهارشنبه برای سرپرستان خانوار قابل برداشت خواهد بود. یارانه نقدی خانوارها امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. سی…