واردات ناگهانی ذرت دانه ای از طریق گمرک بندرامام

خورنا: معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خوزستان گفت: واردات بی رویه ذرت همه ساله ادامه دارد اما امسال مضاعف تر شده است. محمد قاسمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واردات بی رویه ذرت دانه ای به کشور اظهار کرد: با استانداری خوزستان برای عدم ترخیص محموله های وارداتی مکاتبه کردیم و با بانک ها برای…