واردات بی رویه ذرت

خورنا: معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خوزستان گفت: واردات بی رویه ذرت همه ساله ادامه دارد اما امسال مضاعف تر شده است. محمد قاسمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واردات بی رویه ذرت دانه ای…