واحد گسپلنت CR1

خورنا: آتش سوزی ایجاد شده در واحد گسپلنت پالایشگاه آبادان صبح امروز مهار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت چهار صبح امروز یک آتش سوزی در واحد گسپلنت CR1  پالایشگاه آبادان رخ داد که با حضور به موقع نیروهای واحد آتش نشانی پالایشگاه آتش سریعا مهار شد. واحدهای آتش نشانی با…