واحد پرديس بين‌الملل

خورنا: معاون آموزشي دانشگاه علوم‌وفنون دريايي خرمشهر با بيان اين‌كه امسال يك جهش در پذيرش دانشجوي مقطع كارشناسي‌ارشد در دانشگاه انجام شد، گفت: امسال 320 دانشجوي دوره كارشناسي‌ارشد در دانشگاه و واحد پرديس بين‌الملل پذيرش مي‌شوند كه نسبت به سال گذشته رشد 70 درصدي داشته‌است. دكتر بابك دوست‌شناس اظهار داشت: اين جهش با توجه به ايجاد سه رشته جديد…