واحد های صنعتی شادگان

خورنا – : با حضور فرماندار شادگان ضمن بازدید از واحد های تولیدی و صنعتی شهرک های صنعتی این شهرستان مشکلات آنان را مورد بررسی قرار داد . بهروز فرج اللهی فرماندار شهرستان شادگان بهمراه جمعی از مسئولین ادارات و دستگاهها از واحدهای تولیدی و صنعتی شهرک صنعتی شماره یک این شهرستان بازدید نمودند . بهروز فرج اللهی فرماندار…