واحد تغذیه مرکز بهداشت دزفول

خورنا: مدرسه علمیه الزهرا (س) در دزفول بدون آزمون طلبه می پذیرد. به گزارش ایرنا مدرسه علمیه الزهرا(س) در دزفول روز چهارشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد: این مدرسه علمیه برای سال تحصیلی 94-93 برای دوره های عمومی-سطح دو(کارشناسی)و دوره عالی سطح سه (کارشناسی ارشد) بدون آزمون طلبه می پذیرد. مدرسه علمیه الزهرا (س) دزفول در مقطع دو…