واحدهاي صنفي خوزستان

37
خورنا: اداره‌كل استاندارد خوزستان اعلام كرد كارشناسان این اداره‌کل از ابتدای سال‌جاری تاكنون بیش از 12 هزار و 100 واحد صنفی را مورد بازدید و بازرسي قرار داده‌اند که این حجم از بازرسی‌ها بیش از 5 برابر دوره مشابه سال‌گذشته…