هیات رزمندگان اسلام شهرستان آغاجاری

خورنا: مختار رحمتی گفت: کاروان واحد نوجوانان عاشورایی هیات رزمندگان اسلام به مشهد مقدس اعزام میشوند. مختار رحمتی مسئول هیات رزمندگان اسلام شهرستان آغاجاری در گفتگو با خبرنگار خورنا آغاجاری از اعزام کاروانی به مشهد مقدس متشکل از واحد نوجوانان عاشورایی این هیات خبرداد. وی در ادامه تصریح نمود کرد: اولین کاروان زیارتی واحد نوجوانان…
خورنا: مسئول روابط عمومی هئیت رزمندگان اسلام شهرستان آغاجاری گفت: هیات رزمندگان اسلام شهرستان آغاجاری عضوگیری میکند. محمدرضا رحمتی مسئول روابط عمومی هیات رزمندگان اسلام شهرستان آغاجاری در گفتگو با خبرنگار خورنا بیان داشت: این هیات در راستای وظیفه خود و اشائه فرهنگ اسلامی، مذهبی و بسیجی، آماده عضوگیری از داوطلبان عزیز می باشد.