هیئت علمی

خورنا: معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: 33 عضو هیئت علمی در 2 فراخوان صورت گرفته، جذب دانشکده علوم پزشکی آبادان شدند. عبدالله خوان‌زاده امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در آبادان اظهار کرد: تا به امروز 33 عضو هیئت علمی در دو فراخوان جذب معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی آبادان شده و 11 نفر…