هیئت بیتالزهرای اندیمشک

زندانی بزرگ به نام غزه

خورنا : هیات بیت الزهرای اندیمشک ضمن محکومیت حمله های وحشیانه ی جدید رژیم اشغالگر قدس به اراضی اشغالی فلسطین و با دعوت آحاد مردم نسبت به مشارکت در راهپیمایی روز قدس اطلاعیه ای به شرح زیر صادر نمود: اسراییل…