هیئت اجرایی انتخابات اندیمشک

خورنا- عظیم روشنی در گفتگو با خبرنگار خوز پرس مبنی بر حضور نماینده شهرستان اندیمشک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بله متأسفانه نماینده شهرستان آقای دارایی در نشست هیئت اجرایی در حالی که همچنان چند تن از دوستان…