هیئت اجرایی انتخابات اندیمشک

خورنا- عظیم روشنی در گفتگو با خبرنگار خوز پرس مبنی بر حضور نماینده شهرستان اندیمشک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بله متأسفانه نماینده شهرستان آقای دارایی در نشست هیئت اجرایی در حالی که همچنان چند تن از دوستان در نشست حاضر نبودند در ساعت ۸ شب روز جمعه در فرمانداری حاضر شد و عنوان داشت چنانچه مدرکی و…