هوشنگ محمد پور

خورنا: فرماندار گتوند با اعلام این خبر گفت: محور شوشتر دزفول از ابتدای صالح شهر تا کیلومتر 18 روکش آسفالت می گردد. هوشنگ محمد پور بدون اشاره به اعتبار ریالی این پروژه خاطر نشان کرد: پس از لکه گیری و کاتر بخش های آسیب دیده جاده به زودی عملیات روکش آسفالت گرم این محور اجرا خواهد گردید. وی در ادامه اظهار…