هوشنگ حسونی زاده

معاون سازمان آب و برق خوزستان:

خورنا-احمدرضارستمی: در نشست شورای بحران خوزستان که با محوریت خشکسالی در استانداری خوزستان برگزار شد هوشنگ حسونی زاده اظهار کرد: میزان بارش در حوزه‌های آبریز استان به مراتب وضعیت خیلی بدتری از داخل استان دارند بطوریکه بین ۵۵ تا ۷۷ درصد شاهد کاهش بارش در این حوزه‌هایی هستیم که برای…
خورنا: معاون مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان از پیگیری ترک های ایجاد شده بر اراضی اطراف سد گتوند خبر داد. هوشنگ حسونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با تائید به وجود آمدن ترک هایی در اراضی اطراف سد گتوند علیا گفت: ترک هایی در اراضی اطراف مخزن…