هوای ماهشهر

خورنا: رطوبت 86 درصدي هوا شرجي هوا صبح امروز در برخي از شهرهاي خوزستان مردم اين شهرها را کلافه کرد. مديرکل هواشناسی خوزستان گفت: در حال حاضر ماهشهر با 86 درصد رطوبت نسبي بيشترين ميزان رطوبت در استان را به خود اختصاص داده است و هنديجان با 70 درصد، اميديه 62 درصد و اهواز…