هوای خوزستان

خورنا -رضا صادقیان/ روزهایی را به یاد می‌آورم که هوای خوزستان با خاک یکسان شده بود. جایی برای دیدن نبود. هوایی برای تنفس نبود. جایی برای ماندن هم نبود. صدها و هزاران نفر از مردم خوزستان از اهواز، ماهشهر، آبادان،…
37
خورنا: مدیر مرکز پیش‌بینی هواشناسی خوزستان گفت: هوای خوزستان تا روز دوشنبه با همین شرایط آب و هوایی خنک خواهد ماند. از روز گذشته جریانات هوایی وابسته به سیستم پرفشار وارد استان خوزستان شمالی شده و این وضعیت خنک شدن هوای استان…