هوای اهواز

37
خورنا: گردوغبار و ذرات آلاینده از نخستین ساعات امروز کیفیت هوای اهواز را در وضع خطرناک قرار داد . به گزارش واحد مرکزی خبر، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: میزان آلودگی هوای امروز در اهواز هزار و 905…