هوای آرایشگاه‌ها

خورنا: کارشناس فرآیند کنترل آلودگی هوای مرکز بهداشت خوزستان گفت: فضای آرایشگاه‌ها به ويژه آرایشگاه‌های زنانه به دلیل بسته بودن و عدم تهویه مناسب، تهدیدهای گوناگونی را برای متصدیان و مراجعان به همراه دارد. به گزارش ايسنا فرهاد صفدری اظهار كرد: استفاده از مواد شیمیایی مختلف مانند رنگ‌ها، مواد دکلره و انواع اسپری‌ها و حلال‌ها، هوای تنفسی افراد را…