هواپیمایی قشم

خورنا: مدیر فرودگاه آبادان از برقراری پرواز شرکت هواپیمایی قشم در مسیر آبادان خبر داد. محمدرضا رضایی اظهار کرد: شرکت هواپیمایی قشم اقدام به برقراری شش پرواز برنامه‌ای در همه روزهای هفته به استثنای روز جمعه کرده است. وی با اشاره به ظرفیت فرودگاه برای افزایش پروازها تصریح کرد: شرکت هواپیمایی با ارائه برنامه زمستانی، فعالیت را در فرودگاه آبادان…