هواداران ماهشهری

37
خورنا: مدیر امور ورزش پتروشیمی بندرامام خمینی (ره) گفت: به رای صادر شده از طرف فدراسیون بسکتبال معترض هستیم چرا باید تاوان کار نکرده را بدهیم. شاپور یاوری گفت: اعتقاد ما بر این است هیچگونه بی نظمی و اغتشاش…