هنرمندان

IMG_6227

گفتگوی خورنا با حمید جعفری قنواتی؛

آمنه محتشمی-خورنا : آمنه محتشمی-خورنا :خبرنگار پایگاه خبری خورنا در روزهای آغاز سال نو به گفتگو با هنرمند ماهشهری موفق سینما پرداخته…