هنرستان هم 4 ساله شد

خورنا: معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش وپرورش، از دانشگاه فرهنگیان به عنوان حلقه پژوهشی میان صف و ستاد آموزش و پرورش نام برد و بر پاسخگویی این دانشگاه به سئوالات پژوهشی حوزه‌های مختلف نظام تعلیم و تربیت تاکید کرد. به گزارش ایسنا، ابراهیم سحرخیز با اشاره به استقرار نظام جدید آموزشی در قالب دو…