هم کد سازی تلفن های خوزستان

حذف کد های تلفن برون شهری

خورنا : در ادامه طرح هم کدسازی تلفن های استان های کشور، از امروز سی ام مهرماه این طرح در استان خوزستان به اجرا درآمد و با اجرای آن تلفن ثابت در بیست و هفتمین استان مشمول…