هم کدی سازی تلفن همراه

خورنا: طرح یکسان سازی کدهای درون استانی تلفن ثابت به عنوان یکی از مصوبات دولت دهم از امروز به تدریج در کل کشور آغاز می شود که براساس آن مشترکان شهرستانهای هم کد شده ماهانه مبلغ ۹۰۰ تومان بابت آبونمان این طرح پرداخت خواهند کرد. به گزارش مهر، بر اساس تصمیم هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران و در چارچوب…