همکاری خوزستان و عراق

خورنا: استاندار خوزستان گفت: دفتری با عنوان خوزستان در بصره احداث شده است تا ساز و کار انجام امور را به عهده داشته باشد. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، عبدالحسن مقتدایی در نشست تخصصی انعقاد تفاهمنامه میان خوزستان و استان میسان عراق که ظهر امروز در استانداری خوزستان برگزار شد اظهار کرد: برقراری رابطه…