همسر عارف

خورنا: برنامه عصر خانواده ویژه انتخابات ریاست جمهوری از فردا، 12 خرداد ماه با اجرای مژده لواسانی روی آنتن تلویزیون می‌رود. مدیر گروه خانواده شبکه دو در این‌ زمینه گفت: شبکه زندگی در راستای رسالت و هدفی که بر دوش دارد، به عنوان یک شبکه خانواده‌محور، فرصتی فراهم کرده تا خانواده نامزدهای انتخابات ریاست…