همسران ایرانی

37
خورنا: یک رسانه غربی روز چهارشنبه در گزارشی به بررسی ارتباطات خانوادگی مقامات آمریکایی با ایرانیان پرداخت. این رسانه غربی می نویسد: این روزها با دستیابی ایران و قدرتهای جهانی به توافق هسته ای، شاید دانستن برخی از آگاهی ها…