همایش پیاده روی

37
خورنا: معاون اداره ورزش و جوانان هندیجان گفت: به مناسبت دهه ولایت همایش پیاده‌روی خانوادگی در هندیجان برگزار می‌شود. حلیمه شکاری اظهار کرد: به میمنت قرار گرفتن در روزهای دهه ولایت همایش پیاده‌روی خانواده در این شهرستان برگزار می‌شود. وی افزود:…