همایش مواد مخدر هندیجان

خورنا: قنواتی گفت: همایش بزرگ مبارزه با مواد مخدر در هندیجان برگزار شد. عاشور قنواتی رئیس جمعیت هلال احمر هندیجان در گفتگو با خبرنگار خورنا اظهار داشت : این همایش جهت خواهران عضو واحد های مختلف جمعیت و با حضور مربیان و اعضاء داوطلبان و جوانان و پیشاهنگی و کانون های روستایی و…