همایش ملی شبکه های آبیاری و زهکشی

خورنا: دبیر چهارمین همایش ملی شبکه های آبیاری و زهکشی از برگزاری این همایش از 6 تا 8 اسفند ماه دردانشگاه شهید چمران اهواز خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، عبدعلی ناصری پیش از ظهر امروز در نشست خبری این همایش با اشاره به برگزاری آخرین همایش در سال 89 گفت: ضرورت انتشار اطلاعات در حوزه مدیریت آبیاری و…