همایش ملی شبکه های آبیاری و زهکشی

37
خورنا: دبیر چهارمین همایش ملی شبکه های آبیاری و زهکشی از برگزاری این همایش از 6 تا 8 اسفند ماه دردانشگاه شهید چمران اهواز خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، عبدعلی ناصری پیش از ظهر امروز در نشست خبری…