همایش شعر عربی هویزه

خورنا: با حضور جمعی از مسئولان استانی و محلی همایش شعر عربی مقاومت اسلامی و دفاع مقدس خوزستان در هویزه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فارس از هویزه، نخستین همایش استانی شعر عربی مقاومت اسلامی و دفاع مقدس خوزستان در هویزه برگزار شد. نخستین همایش استانی شعر عربی مقاومت اسلامی و دفاع مقدس خوزستان یادبود…