همایش جذب سرمایه گذار پتروشیمی ماهشهر

خورنا: در دومین همایش فرصت های سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی، پتروشيمي اروند و دو شرکت خصوصي با یک شرکت ترکیه‌ای و کره‌ای در راستای تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی در ماهشهر با شرکت‌های ایرانی قرارداد…