همایش تئاتر

خورنا: معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان گفت: پنجمین همایش تئاتر استان از 27 شهریورماه تا سه مهرماه در خوزستان برگزار می‌‌شود. ناصر چنانی اظهار کرد: هیئت بازخوانی آثار دریافت شده توسط دبیرخانه از میان آثار ارسالی استان، 41 اثر را برای تولید و بازبینی معرفی کرد. چنانی افزود: هیات بازبینی جشنواره پس از دیدن نمایش های ضبط…