همایش اچ آی وی اندیمشک

خورنا : نشست هماهنگی برگزاری همایش اچ آی وی با حضور برخی ادارات و به ریاست امیر حمزه بزرگی معاون فرماندار برگزار شد. امیر حمزه بزرگی معاون فرماندار در سخنانی ضمن اشاره به اهمیت موضوع گفت:برگزاری این همایش در راستای کمک به آگاهی رسانی مردمی در این امر است. در این جلسه در خصوص هماهنگی های لازم برای برگزاری همایش بحث…