همایش استانی

37
خورنا: دبیر اجرایی نخستین همایش استانی مقررات ملی ساختمان از برگزاری نخستین همایش استانی مقررات ملی ساختمان در خوزستان خبر داد. سعید کیوانی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: صنعت ساختمان به عنوان یکی از تاثیرگذار‌ترین…