همایش استانی مقررات ملی ساختمان

خورنا: مدیرکل امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر در خوزستان یک معماری بومی وجود ندارد در حالی که باید شناسنامه بومی همه شهرهای خوزستان را داشته باشیم. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، غلامرضا هوایی در اولین همایش استانی مقررات ملی ساختمان که پیش از ظهر امروز در تالار مهتاب برگزار شد،…